TIÊU CHUẨN QUY CHUẨN KỸ THUẬT PCCC

Những Quy chuẩn/Tiêu chuẩn thường dùng cho các công trình dự án khu công nghiệp:

  1. Quy chuẩn 06:2022/BXD
  2. Quy chuẩn 03:2021/BCA
  3. Tiêu chuẩn 7336:2021
  4. Tiêu chuẩn 3890 dự thảo
  5. TCVN_2622_1995
  6. Thuyết minh soát xét

Bảng Tổng Hợp Quy Chuẩn/Tiêu chuẩn Kỹ Thuật PCCC Việt Nam:

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TCVN 13457_1:2022 2022 Phòng cháy chữa cháy-Chất chữa cháy gốc nước-Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
2 TCVN 12366-1:2022 2022 Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình-Phần 1: Yêu cầu chung
3 TCVN 12366-2: 2022 2022 Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình-Phần 2: Tính tương thích
4 TCVN 13316-3: 2022 2022 Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy – Phần 3: Xe chữa cháy hóa chất
5 TCVN 13316-2: 2022 2022 Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy-Phần 2: Xe chữa cháy có Xitec
6 TCVN 13456 2022 2022 Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy – Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn- Yêu cầu kỹ thuật
7 TCVN 13455:2022 2022 Phòng cháy chữa cháy -Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống Sprinkler – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
8 TCVN 12314_2:2021 2021 Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt-Phần 2: Bình khí chữa cháy
9 TCVN 13418: 2021 2021 Phòng cháy chữa cháy -Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
10 TCVN 13332: 2021 2021 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp- Mặt nạ trùm toàn bộ khuôn mặt – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
11 TCVN 5738-2021 2021 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật
12 TCVN 13316-1.2021 2021 Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy – Yêu cầu chung và phương pháp thử
13 TCVN 13261: 2021 2021 Phòng cháy chữa cháy – Lăng chữa cháy phun nước cầm tay – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
14 TCVN 12360-2021 2021 Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy mini – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
15 QCVN 03:2011/BCA 2021 Quy chuẩn quốc gia về phương tiện PCCC
16 TCVN 6102 2020 Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy – Bột
17 QCVN 02 :2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng
18 QCVN 05 :2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
19 QCVN 01 :2020/BCT 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
20 QCVN 06:2020/BXD 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *