TIÊU CHUẨN QUY CHUẨN THIẾT KẾ PCCC

TIỂU CHUẨN, QUY CHUẨN THIẾT KẾ PCCC

1,TCVN 3890:2022

2,QCVN 03:2011/BCA

3,QCVN 06:2021

4,Thông tư 02/2021/TT-BTC

5,2974/QĐ-BCA-C07

6,Cẩm nang Phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn trong gia đình

7,Tiêu chuẩn 7568-7:2015

8,TCVN 10544:2014

9,TCVN 9369:2012

10,TCVN 9365:2012

11,TCVN 9206:2012

12, Phim khoa học: Kỹ năng phòng tránh, xử lý tình huống nguy hiểm cho trẻ em vào mùa hè

13,Hướng dẫn một số quy định về kiểm định mẫu kết cấu thép bọc bảo vệ chống cháy

14,Video hướng dẫn kỹ năng PCCC, thoát nạn ở quán bar, karaoke

15,Tiêu chuẩn 7568-7:2015

16,Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng

17,Tiêu chuẩn yêu cầu thiết kế công sở cơ quan hành chính nhà nước

18,Tiêu chuẩn thiết kế xí công trình thể thao, nhà thể thao

19,Tiêu chuẩn thiết kế xí nghiệp công nghiệp – tổng mặt bằng

20,Tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa

21,Tiêu chuẩn thiết kế công trình thể thao, sân thể thao

22,Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các trường trung học

23,Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường tiểu học

24,Tiêu chuẩn trường mầm non – yêu cầu thiết kế

25,Tiêu chuẩn quy định yêu cầu an toàn thang máy chữa cháy

26,Tiêu chuẩn quy định yêu cầu cho khí chữa cháy IG-100 trong các hệ thống chữa cháy bằng khí

27,Tiêu chuẩn quy định yêu cầu cho khí chữa cháy HFC 227ea dùng trong các hệ thống chữa cháy bằng khí

28,Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ

29,Tiêu chuẩn phương tiện PCCC cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng

30,Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước

31,Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển chai chứa khi đối hóa lỏng

32,Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ

33,Tiêu chuẩn quy định yêu cầu về thiết kế, lắp đặt và vận hành đối với hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ

34,Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đối với việc lựa chọn và bố trí bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy

35,Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế PCCC đối với chợ và trung tâm thương mại

36,Tiêu chuẩn phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

37,Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế và lắp đặt những hệ thống chữa cháy Cacbon dioxit cố định sử dụng trong nhà

38,Tiêu chuẩn thiết kế – cấp nước bên trong

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *