Đặt mua  Module giám sát và điều khiển FD7203IO 1 ngõ ra/1 ngõ vào