THỬ NGHIỆM THÀNH CÔNG ỐNG GIÓ ĐẠT EI60 TẠI VIỆN KHOA HỌC XÂY DỰNG IBST

ĐỐT MẪU THÀNH CÔNG ỐNG GIÓ TẠI VIỆN XÂY DỰNG IBST BỘ XÂY DỰNG. ĐÁNH DẤU MỘT BƯỚC TIẾN MỚI TRONG NGHÀNH CƠ ĐIỆN VÀ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN HIỆN HÀNH CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *